Ofte stilte spørsmål

Hvordan beregnes lånets rente?

Hvert finansieringsselskap behandler søknadene individuelt og de sender ut et prospektivt tilbud i henhold til sine egne lånebetingelser. Når banken beregner hvilken rente de ønsker å tilby, gjøres dette også individuelt basert på kundens søknad og kredittscore. Vi har dessverre ikke mulighet å hverken forutse eller påvirke lånegivernes lånebetingelser eller renter.

Hvor mye kan jeg låne?

Gjennom vårt nettsted er det mulig å søke om lån på 25 000 kr til 600 000 kr. Hvor mye banken vil tilby deg i lån vil alltid være avhengig av bankens egen vurdering av din betalingsevne og -vilje, basert på helhetssituasjonen til husstanden din. Bankene tilbyr ofte også ulike låneprodukter med varierende minimums- og maksimumsbeløp.

Hvor lang tid tar det før jeg får pengene inn på kontoen min?

Banken kommer til å behandle søknaden din så snart alle nødvendige signaturer og offisielle vedlegg er mottatt og godkjent. Behandlingstiden de ulike bankene bruker på å utbetale et lån kan variere mye fra bank til bank, men normalt overføres pengene på kontoen din i løpet av noen timer eller opp til noen bankdager (virkedager).

Jeg har betalingsanmerkning, kan jeg likevel få lån?

Banken utsteder dessverre ikke lån dersom kundens kredittinformasjon ikke er i god stand. Opplysninger rundt en kundes kredittverdighet blir automatisk innhentet og sjekket av kreditor.

Hva er tilbakebetalingstiden?

På vårt nettsted er det mulig å velge nedbetalingstid mellom 1–15 år. Tilbakebetalingstiden påvirker lånets månedlige avdragsbeløp. Jo lengre nedbetalingstid man velger, desto mindre blir de månedlige avdragsbeløpene. På den annen side bør man ta hensyn til at lånerenten kan bli høyere på langsiktige lån. Du kan også finne en passende tilbakebetalingstid ved å bruke nettstedets lånekalkulator for å beregne lånets kostnader. Lånegiverne kan også tilby et annet lånebeløp og en annen låneperiode enn det du opprinnelig har søkt om.

Kan jeg betale lånet raskere enn avtalt?

Det er mulig for deg å gjøre ekstra innbetalinger på lånet, eller å betale ned hele forbrukslånet raskere enn avtalt. Det vil vanligvis ikke påløpe ekstra kostnader og du betaler således kun for den tidsperioden lånet er tilgjengelig for deg.

Hva er et forbrukslån?

Forbrukslån er en samlebetegnelse på et lån som er ment til forbruk. Gjennom vårt nettsted kan du raskt motta en lånebeslutning samtidig som du selv sørger for at du finner det gunstigste lånetilbudet for deg. Forbrukslånene du kan sammenligne på vårt nettsted tilbys uten sikkerhet.

Hva betyr lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet betyr at man ikke trenger å stille en verdi som sikkerhet i eiendeler for lånet. De fleste forbrukslån er vanligvis usikrede lån. Lånegiverne vil vurdere søkerens generelle økonomiske forhold i det de tar en lånebeslutning.

Hva er lånebeslutning?

Lånebeslutning eller sk. låneavgjørelse er en avgjørelse lånegiverne tar om de vil innvilge et lån eller ikke. Finansieringsselskapene tar selv avgjørelser om kundeforholdet basert på de opplysningene de har mottatt fra søkeren. Lånebeslutningen kan være enten positiv eller negativ. Lånegiverne kan også ta en beslutning som reduserer lånebeløpet det søkes om eller reduserer låneperioden.

Hva er renten?

Renten er lånets leiepris for penger (kapital) og en godtgjørelse for utlåner. Renten er både bankspesifikk og individspesifikk, i tillegg påvirker også størrelsen på lånet og tilbakebetalingstiden renten. Lånerenten er ofte knyttet til gjeldende rentenivå.

Hva er virkelig sk. effektiv årsrente?

Totalkostnaden for lånet består av renter, andre kostnader på lånet, låneperioden og amortiseringsmetoden. Renten er vanligvis den mest signifikante av kostnaden av lånet. I tillegg kan lånets andre omkostninger omfatte f.eks. etableringsgebyr, termingebyr eller en månedlige håndteringsavgifter. Kostnadene varierer i forskjellige låneprodukter, derfor er det lurt å sammenligne både den nominelle renten i tillegg til effektiv årsrente for de ulike lånene. Den virkelige årlige renten inkluderer ikke bare den nominelle renten, men også lånets andre omkostninger. Derfor fremviser vårt nettsted de faktiske årlige rentene for hvert lånetilbud. På denne måten kan du lett sammenligne de ulike tilbudene og gjøre et økonomisk smart valg.

Hva er fordelen med en medsøker?

Ved å inkludere en medsøker får man ofte en høyere sjanse for å få bevilget lån. En medsøker er særlig fordelaktig når man søker om et større lånebeløp. Med en medsøker kan man få lånetilbud med lavere rente og bedre lånebetingelser. Vær oppmerksom på at en medsøker er solidarisk ansvarlig sammen med hovedsøkeren for hele lånet. Det vanligste er at lånegiverne stiller som betingelse at medsøkeren er primærsøkerens ektefelle eller registrerte samboer, men enkelte lånegivere kan i noen tilfeller godta andre familiemedlemmer, foreldre eller venner som medsøkere.